Poängplan

Teknik­programmet

Klicka på länkarna för att se poängplanerna för respektive fördjupning

Teknikprogrammet: Design och produktutveckling

Teknikprogrammet: Informations- och medieteknik