Inriktning design och produktutveckling

Teknikprogrammet

På inriktningen design och produktutveckling arbetar vi från enkla skisser till färdiga modeller och tar fram produkter som tar hänsyn till miljö, funktion, form och ekonomi.