Språkintroduktion

Språkintroduktion (SI) på Dagy startade april 2016. Under läsåret 2016/2017 har vi två klasser. SI vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige, och ännu inte har behörighet till gymnasiet. Målet är att du snabbt ska lära dig svenska språket och bli behörig till nationella program på gymnasiet alternativt vuxenutbildning eller folkhögskola.

Du kommer att få undervisning i Svenska som andra språk. I utbildningen ingår flera olika ämnen och vår målsättning är att du så fort som möjligt blir behörig till fortsatta studier. Du läser Engelska, Drama, Musik, Bild, Matematik, Idrott, Naturorienterande ämnen, Samhällsorienterande ämnen samt Modersmål. På lektionerna arbetar vi med att utveckla ditt språk. Vi anpassar undervisningen efter den kunskapsnivå du har i de olika ämnena och arbetar utifrån att du ska lära dig så mycket som möjligt.