Språkintroduktion

Introduktionsprogrammet språkintroduktion (SI) vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige och som ännu inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Under läsåret 2017/2018 har vi tre klasser som läser på introduktionsprogrammet språkintroduktion. Målet med språkintroduktionen är att du snabbt ska lära dig det svenska språket och bli behörig till fortsatta studier. Efter avklarad utbildning kan du välja att läsa vidare till exempel på något av de nationella programmen på gymnasiet, en vuxenutbildning eller någon folkhögskola. Du kommer att få undervisning i svenska som andra språk samt i flera andra ämnen. Vi anpassar undervisningen efter den kunskapsnivå du har i de olika ämnena och arbetar utifrån att du ska lära dig så mycket som möjligt. Vi arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och progressionen i lärandet.

Maria Wersäll
tf. Rektor med ansvar för RL och SI
08-568 91 305 Maria.Wersall@danderyd.se