Inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskaps­programmet

Internationell politik, rika och fattiga länder, stadsplanering, krig och konflikter, globala frågor och organisationer. Låter det intressant? Inriktning samhällsvetenskap innebär att du lä­ ser fördjupningskurser såsom internationella relationer, samhällskunskap 3, moderna språk i två år samt engelska 7 inom ramen för programmet. Det finns även möjlighet att läsa mer engelska i årskurs 3 och du kan få förbereda dig inför CAE/ TOEFL-prov. Du behöver alltså inte använda timmar från det individuella valet för engelska 7 om du väljer att läsa den här inriktningen. Kursen ingår redan i programmet.

Genom debatter och diskussioner utforskar vi globala frågor under dina tre år på Dagy. Du får jobba med en blandning av undersökande projekt som bland annat understöds inom kursen entrepenörskap, både lärarledda och drivna av dig som elev. Du kommer att få fördjupa dig i flera ämnesområden som väcker just ditt intresse. Vi arbetar med källkritik och ger dig redskap att hantera digitala verktyg och arbetssätt. Du blir väl förberedd för högre studier.

Under din studietid kommer du att få vara med i ett större FN-rollspel, möta olika internationella organisationer, göra studiebesök och delta i diskussioner på bland annat Nobelmuseet. Inom ramen för programmets kurser genomför vi en studie- och bildningsresa.

Efter gymnasiet kan du gå vidare till högskolestudier och kanske välja att studera internationella relationer, statsvetenskap eller varför inte juridik eller psykologi? Inriktningen samhällsvetenskap ger dig en bred bas inför kommande högskolestudier.

Musik, Bild och formgivning eller Teater

Här finns en möjlighet för dig som vill kombinera antingen en naturvetenskaplig eller en samhällsvetenskaplig utbildning med en estetisk inriktning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en god grund inför vidare akademiska studier, samtidigt som du får utöva ditt estetiska intresse och utveckla din kreativitet. Utöver den naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga basen, innehåller utbildningarna ett estetiskt grundpaket fördelat över tre år. Studierna i bild, musik eller teater görs i grupper som består av elever från både NA och SA vilket ger dig kontakter som sträcker sig över programmen.

Läs mer om Musik, Bild och formgivning eller Teater