Inriktning Beteendevetenskap

Samhällsvetenskaps­programmet

Fördjupningar

Ledarskap

På samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ledarskap får du chansen att utveckla dig själv som ledare både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att utifrån de skräddarsydda kurserna ge dig grund och verktyg så du kan ta ansvar för dig själv och andra i olika situationer. I kursen Människors miljöer lär du dig förstå hur du påverkas av din bakgrund och livsstil. Lärande och utveckling handlar om förståelsen för hur du utvecklar dig själv och andra. Verktygen för ledarskap får du i Kommunikation. Här kommer du att lära dig om olika metoder du kan använda dig av för att skapa kontakt, göra dig förstådd och tolka andra. I Pedagogiskt ledarskap tränar du på att leda och förstå sampel i grupper. Alla programfördjupningskurser handlar om att ge dig förutsättningar för att i framtiden kunna bedriva ett gott ledarskap.

Juridik

Det här är programmet för dig som är intresserad av juridik och samhällsfrågor. Du får lära dig mer om människors utveckling och vad som formar oss i interaktion med andra.

Profilen Juridik bygger på föreläsningar, projekt och rollspel där du praktiskt får arbeta med rättsfall och olika former av problemlösning. Programmet är högskoleförberedande. Efter examen kan du läsa vidare för att bli exempelvis jurist, psykolog, polis m.m.

”Kriminologi” betyder läran om brottet. Kriminologi och rättspsykologi ingår i kurserna för att ge dig förståelse för orsaker och konsekvenser av brott på individ-, grupp- och samhällsnivå. ”Viktimologi”, eller ”läran om offer för brott” är en annan viktig del i undervisningen.

Den juridiska profilen genomsyrar också undervisningen i andra ämnen. Exempelvis kan samhällskunskapen, historian och sociologin i samverkan med juridik behandla viktiga juridiska samhällsfrågor såsom privatjuridik och mänskliga rättigheter. Kurserna i svenska hjälper dig att utveckla dina kommunikativa förmågor. Engelska 7 är en bra grund för att kunna läsa avancerad engelsk facklitteratur på högskolenivå. Kursen höjer också dina meritpoäng.