Samhällsvetenskaps­programmet

Utbildningen fokuserar på vilka faktorer som styr och bygger ett samhälle och samspelet mellan aktörer som ingår i ett samhällssystem. Vi tar upp frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, kommunikation, etik, genus och miljö i ett modernt samhälle.