Inriktning Naturvetenskap

Naturvetenskaps­programmet

Denna inriktning ger fördjupade kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom denna inriktning erbjuder vi tre olika programfördjupningar:

Fördjupningar

Natur

Denna programfördjupning vänder sig till dig som vill kombinera naturvetenskap med kurser i filosofi och psykologi. Vetenskapsteorier belyses såväl från ett naturvetenskapligt och filosofiskt som ett humanistiskt perspektiv. I den naturvetenskapliga specialiseringskursen får du utforska mer om hur hjärnan och kroppen fungerar. Kursen, som bygger vidare på gymnasiekurserna i kemi, fysik och biologi, läses i kombination med kursen i psykologi. Genom föreläsningar, studiebesök, givna sjukdomsfall, mordgåtor och experimentella försök befäster du dina kunskaper. I denna inriktning övar du upp din problemlösningsförmåga och blir väl förberedd inför vidare studier.

Internationell

Att kunna uttrycka sig på olika språk blir allt viktigare i vår globaliserade värld. Den internationella programfördjupningen kombinerar språk och naturvetenskap och i utbildningen ingår kursen engelska 7 samt fler poäng i moderna språk. Vissa inslag i undervisningen är på engelska. Inom programmet finns upparbetade internationella kontakter. Med fokus på naturvetenskap har tidigare utbyten skett med Spanien.

Entreprenörskap

Detta är en nyhet för Naturvetenskapsprogrammet och vänder sig till dig som vill kombinera entreprenörskap och naturvetenskap. Entreprenörskap är en av de åtta nyckelkompetenserna som ska anpassa Europas medborgare för en allt mer globaliserad värld. Du kommer att utveckla förmågan att se nya möjligheter och att omsätta idéer i praktisk handling. Du utvecklar kompetenser som kreativitet, innovation och motivation. Du får full behörighet till universitet och högskola samt praktisk erfarenhet av att starta och driva företag genom Ung Företagsamhet, UF.