En skolledare berättar

Naturvetenskapsprogrammet

annaint

Välkommen till Danderyds gymnasiums hemsida!
Vi i ledningsgruppen på Danderyds gymnasium är fulla av energi och entusiasm inför vårt uppdrag: att leda och utveckla en stor kommunal gymnasieskola som har bredd, djup och spetskompetens både hos våra lärare och elever.

Som skolledare är min primära vision att skolan har en hundraprocentig måluppfyllelse för samtliga elever. Just nu genomför vi en total genomlysning av hur, var och när lärandet sker genom att göra lektionsobservationer hos skolans samtliga lärare. Vi använder oss av Skolinspektionens observationsschema i detta arbete. Det jag ser gör mig stolt eftersom jag kan observera att vi har välplanerade och välstrukturerade lektioner där eleverna får arbeta med kreativa, utmanande och relevanta arbetsuppgifter under ledning av behöriga, erfarna och ämneskompetenta lärare.

Min ambition är att befinna mig ute i alla delar av verksamheten: på ämnesmöten och i programlagsarbetet men också i skolans korridorer, matsal och bibliotek, för att till fullo få inblick i och möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling så att alla våra elever har full behörighet när de tar studenten efter tre år.

Till sist vill jag tipsa om att man kan följa vår vardag på vårt Instagramkonto och Twitter genom att söka på Danderyds gymnasium.

Hör gärna av dig med frågor och reflektioner till min mail: anna.sarrikrantz@danderyd.se
Anna Sarri Krantz Biträdande rektor med ansvar för Natur- och Teknikprogrammet samt Spetsutbildningen