Naturvetenskaps­programmet

Vi erbjuder två inriktningar inom det naturvetenskapliga programmet; Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle. Utbildningarna vänder sig till dig som vill utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och få en plattform för fortsatta studier och yrkesliv. För att förbereda dig för detta får du på det naturvetenskapliga programmet arbeta med laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder.

Vi har moderna laborationssalar och klassrum försedda med den teknik som en modern undervisning kräver. Vi anordnar studiebesök och ser till att du får möta forskare och experter verksamma vid olika högskolor och arbetsplatser. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande.

Vi deltar också i den forskarskola som anordnas av Stockholms Universitet. Varje år deltar elever från Danderyds gymnasium med framgång i internationella olympiader inom matematik, kemi, biologi, fysik och programmering.

Anette Bjärås
Anette Bjärås
Programrektor
anette.bjaras@danderyd.se 08-568 91 000