Naturvetenskapsprogrammet

Vi erbjuder två inriktningar inom det naturvetenskapliga programmet; Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. Dessutom har vi flera olika fördjupningar att välja mellan. Hos oss finns välutrustade laborationssalar och klassrum försedda med den teknik som en modern undervisning kräver. Vi anordnar studiebesök och ser till att du får möta forskare och experter verksamma vid olika högskolor och arbetsplatser. Vi deltar också i den forskarskola som anordnas av Stockholms Universitet. Du kommer att få arbeta med till exempel laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder. Varje år deltar många av våra elever i internationella olympiader inom matematik, kemi, biologi, fysik och programmering.

Anna Sarri Krantz
Biträdande rektor med ansvar för NA och TE
08-568 91 368 Anna.SarriKrantz@danderyd.se