Matematik spetsutbildning

Tycker du att matematik är extra roligt? Tycker du att matematiken i grundskolan har varit för enkel? Längtar du efter att utmana ditt matematiska tänkande?

Hos oss finns möjligheten. Matematikgymnasiet är en nationellt erkänd spetsutbildning som har funnits på Danderyds gymnasium i mer än 30 år. Matematikgymnasiet är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet. Du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Vi erbjuder dig en stimulerande miljö med likasinnade. Våra elever brukar varje år nå framgångar i både nationella och internationella matematik- och programmeringstävlingar.

Det finns idag 20 teoretiska spetsutbildningar i Sverige som har blivit beviljade av Skolverket. Av dessa är vår spetsutbildning den enda i Stockholms län som är inriktad på matematik. Läs mer här om spetsutbildningar

Du som söker denna utbildning kallas till en heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga i matematik. Resultaten på dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen.

Läs mer i vår broschyr

Antagningsprov

Du kallas till antagningsprov 2019, antingen 18/3 eller 19/3. Provet består av två delar, basprovet som testar grundläggande baskunskaper och problemlösningsprov. Elever från hela landet är välkomna att söka denna utbildning, den är alltså riksrekryterande. Du som söker kommer att kallas till en heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga i matematik. Resultaten från dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen.

Här kan du ladda ner exempel på antagningsprovet för att testa hur din problemlösningsförmåga ser ut.

Antagningsprovet från 2017
Antagningsprovet från 2016
Antagningsprovet från 2015