Gymnasiesärskolan

Danderyds gymnasiesärskola erbjuder det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri. Det passar dig som tycker om att arbeta praktiskt och utföra arbetsuppgifter som förkommer i restaurang, café, bageri och hotell.

Programmål

Efter avslutande studier kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med till exempel service, matlagning och bakning. Du kommer också veta hur man ska hantera färskvaror och livsmedel. Du kommer efter utbildningen ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Under hela den 4-åriga utbildningen kommer vi att arbeta för att du ska klara ett eget boende och aktivt delta i samhället, utifrån dina förutsättningar.

Lunchrestaurangen ”Hörnan”

Vi driver en egen lunchrestaurang som heter Hörnan. Den håller öppet två dagar i veckan och all matlagning och bakning sker i vårt moderna restaurangkök med professionella arbetsredskap. Restaurangen ger dig möjlighet att i egen takt och på hemmaplan få vana av servering, betalning och kundbemötande. Det kommer att göra dig väl förberedd för framtida arbeten och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Det sista året hos oss ägnas nästan uteslutande åt detta.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

bluedot
David Åkerlund
david.akerlund@danderyd.se 08-568 91 360
Ansvarig för Gymnasiesärskolan