Gymnasiesärskolan

Programmet är till för dig som är intresserad av att laga mat och baka. Det passar också dig som tycker om att arbeta praktiskt och utföra arbetsuppgifter som förekommer på restaurang, cafè, bageri och hotell.

Programmål

Efter avslutande studier ska du ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Du ska efter genomgången utbildning ha förvärvat kunskaper och färdigheter för att möta de krav som ställs för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Under hela den 4-åriga utbildningen arbetar vi för att du utifrån dina förutsättningar ska klara ett eget boende och aktivt delta i samhället.

Lunchrestaurangen ”Hörnan”

Vi driver en egen lunchrestaurang som heter Hörnan. Den håller öppet två dagar i veckan och all matlagning och bakning sker i vårt moderna restaurangkök med professionella arbetsredskap.

Vår restaurang ger dig möjlighet att i egen takt och på hemmaplan få vana av servering, betalning och kundbemötande och således bli väl förberedd för framtida arbeten och arbetsplatsförlagt lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.