Inriktning Juridik

Ekonomi­programmet

Du har nytta av kunskaper i juridik vilken framtid du än tänker dig eftersom nästan alla verksamheter, offentliga som privata, styrs av rättsliga ramar. Ekonomiprogrammet Inriktning juridik vänder sig till dig som är intresserad av hur det svenska samhället fungerar och vilka regler som styr privatliv, yrkesliv och affärsliv.

En kombination av ekonomi- och juridikkunskaper tränar dig i att lösa problem utifrån olika perspektiv och förbereder dig för studier på högre nivåer. Du får många chanser att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar och tolka relevanta rättskällor. Rättegångsbesök ger underlag för rollspel och diskussioner i klassrummet.

I årskurs tre får eleverna i dagsläget besöka EU-institutioner på plats som till exempel Kommissionen i Bryssel under en unik studieresa som juridikinriktningen arrangerar. Inför resan har du studerat EU-rätt i förhållande till svensk rätt och arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter.

Elever från juridikinriktningen har vid flera tillfällen vunnit SM i juridik, en tävling som anordnas av Nordiska juristakademin och där skolor från hela Sverige deltar. Deltagandet i SM ger möjlighet till extern utvärdering av undervisningen och en möjlighet för våra elever att få träffa elever och lärare från andra skolor:

Förutom den obligatoriska kursen Privatjuridik ingår också kurserna Affärsjuridik samt Rätten och samhället i Inriktning juridik. Kurserna i filosofi och psykologi tränar förmågan att diskutera juridiska och ekonomiska frågor i samhället ur en rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Hos oss får du efter genomförda studier full behörighet till fortsatta ekonomistudier på högskolenivå eftersom kursen Matematik 3 är obligatorisk. Dessutom ingår kurserna Företagsekonomi 2 och Moderna språk.