Inriktning Ekonomi

Ekonomi­programmet

Utöver företagsekonomi ingår här bland annat entreprenörskap och matematik på en hög nivå. Utbildningen kommer att utveckla din kreativitet och din förmåga till hur du ska kunna omsätta idéer i praktisk handling. Vi har ett nära samarbete med näringsliv och högskolor i form av inbjudna föreläsare, studiebesök och utbyten.

Programfördjupningar

Internationell ekonomi

Vill du vara förberedd för att arbeta utanför Sverige efter studierna? I en globaliserad värld är kommunikation och kunskap om ekonomiska drivkrafter allt viktigare. Här ingår kurserna Internationell ekonomi och Engelska 7, vilka ger dig en god förståelse för internationella ekonomiska samband och förbereder för vidare studier såväl i Sverige som utomlands. Den praktikperiod som våra elever de senaste åren genomfört i London har gett dem arbetslivserfarenhet och nya värdefulla nätverk.

Kreativ marknadsföring

Är du intresserad av marknadsföring och reklam? Då är profilen kreativ marknadsföring verkligen rätt utbildning för dig. Vi arbetar med teoretiska kunskaper och varvar detta med kreativa lösningar kopplat till olika case och i samarbete med företag. I åk 2 får du bland annat ta fram förslag på marknadsföring för olika företag. I årskurs 3 lägger vi mycket tid på UF, där du får driva ett eget företag ihop med andra i klassen, så att du får ett försprång kring entreprenöriella kunskaper. Inom ramen för programfördjupningen läser du kurserna Grafisk kommunikation, Medier Samhälle och kommunikation samt en fördjupningskurs inom Marknadsföring.