Antagningsprov Musik, Bild och formgivning eller Teater

16 maj 2017

Antagningsprover 2019

  • Teater måndag 18e mars kl 14
  • Bild måndag 14e mars kl 14
  • Musik Måndag 18e Tisdag 19e mars tid meddelas i kallelsen till provet.

Antagningsprover OMVAL 2019


Välkomna till omval för estetfördjupningarna, följande datum och tider är det som gäller:

  • 4/6 kl. 15.00 Bild Robert Lindström möter upp i expeditionen
  • 27/5 kl. 14.00 Musik
  • 27/5 kl. 14.00 Teater


Klicka här för att läsa om antagningsprovet för Teater

Bild och Formgivning

Du kommer till Danderyds gymnasium i mars och gör två uppgifter under några timmar. Då får du också prata med bildansvarig. Datum för provet skickas ut med brev till alla som söker inriktningen. Ditt arbete utgör underlag för bedömning av din förutsättning att utvecklas på bild och form inriktningen. Bilduppgifterna ges en provpoäng, som tillsammans med betyget från åk 9 utgör underlag för antagning.

Kontaktperson:
Robert Lindström
robert.lindstrom@danderyd.se

Musik

Du som söker musikinriktningen kallas till ett provtillfälle. Då vill vi att du spelar två korta stycken på ditt huvudinstrument, gärna olika slags musik. Om ditt huvudinstrument är sång så sjunger du två sånger. Kan du spela flera instrument får du gärna visa det. Du kan till exempel kompa dig själv när du sjunger.

Vem kan segla är en obligatorisk sång. Vi gör även ett litet gehörs och teoriprov samt en kortare intervju.

Läs mer om antagningsprovet här: Antagningsprov i musik

Glöm inte att ta med noter om du vill att vi ska kompa dig. Är noterna komplicerade är vi tacksamma om du skickar dem i förväg så att vi kan förbereda oss. Vi sätter en provpoäng, som tillsammans med betyget från åk 9 utgör underlag för antagning.

Kontaktperson:
Staffan Isbäck
08-568 913 54
staffan.isback@danderyd.se

Teater

Provet går till så här:

Tillsammans med andra sökande deltar du först i några teater- och improvisationsövningar. Sedan förbereder vi tillsammans en kort scen som kan handla om människor i ett väntrum, i en park eller på en flygplats. Efteråt samtalar vi kort om varför du vill studera på teaterinriktningen. Inga förkunskaper eller förberedelse krävs, men fundera på hur teater kan stödja ditt lärande under gymnasietiden.

Kontaktperson:
Martin Lange
08-568 913 55
martin.lange@danderyd.se