Varmt välkommen till Danderyds gymnasium

13 augusti 2019

Varmt välkommen till Danderyds gymnasium! Vi har obligatoriskt upprop i årskurs 1 måndag den 19 augusti kl 09.00 i Aulan

Vid förhinder måste frånvaroanmälan göras till Dagy.Expedition@danderyd.se Annars förlorar man sin plats och vi ringer till nästa person på reservlistan.

Vi vill att du som ska börja tar med dig alla blanketter (ifyllda), som vi skickat ut till dig under sommaren! Här kan du ladda ner alla blanketter och dokument vi skickade ut till dig som ska börja åk 1:
Klicka här för att ladda ner Välkomstbrev
Klicka här för att ladda ner Hälsoinformation
Klicka här för att ladda ner Journalrekvisition
Klicka här för att ladda ner Preparandkurs i matematik

Upprop årskurs 2 och 3 - 21 Augusti -Se nedan för tid och plats:

*Upprop EK (Aulan): 09:00

*Upprop SA/ASD (Aulan): 11:00

*Upprop NATE (Aulan): 13:00

*Upprop SI kl. 09:00 – 11:00 (B201)

*Upprop HR kl. 09.00 (Hörnan)