Student Dagy 2019

2 juni 2019

Onsdagen den 5 juni från kl. 13.00 kommer vi att släppa ut våra avgångsklasser genom stora huvudentrén. Eleverna springer ut klassvis på balkongen utmed skolans långsida (mittemot tennisbanorna) innan de förenas med gästerna på skolgården. En skylt visar klasstillhörigheten. Utspringet pågår i drygt 45 minuter.

Varmt välkomna till denna härliga dag!

Här nedan har du länkar till viktig information:
Brev till besökare
Information från polisen
Bild med färdvägen