Spetselever i internationella vetenskapsolympiader

16 augusti 2018

I år kvalificerade sig sex elever från spetsutbildningen i matematik till internationella vetenskapsolympiader. Ett stort grattis!

På bild från vänster: David Avellan-Hultman, Ludvig Olsson, Sebastian Fodor, Xindi Liu och Annika Ekholm (N15a)

Sebastian Fodor och Ludvig Olsson deltog i International Mathematical Olympiad (IMO) i Rumänien. David Avellan-Hultman, Annika Ekholm och Xindi Liu deltog i International Linguistics Olympiad (IOL) i Tjeckien. Sebastian tog en silvermedalj och David tog en bronsmedalj! Dessutom fick Ludvig ett hedersomnämnande.

På bilden nedan: Fredrik Ekholm som i september kommer att delta i International Olympiad in Informatics (IOI) i Japan.

spetsolymp