Kulturstipendier

5 juni 2020

Vi vill rikta ett stort grattis till Nicole Vargas N17E, Siri Hansen S17B och Emil Westerlund i N18E som alla tre har blivit belönade med Danderyds kommuns kulturstipendie.

Nicole Vargas - Teater - 6000 kr
Då Nicole behärskar den dramaturgiska bågen kan hon på ett inspirerande och djupt drabbande sätt fånga sin publik. Hon växlar intuitivt och enkelt mellan textens olika tempon, innehåll och känslor på ett färgrikt och skickligt sätt. Nicoles förmåga att ge sig hän både materialet och närvaron i rummet visar en häpnadsväckande mognad, och ger skäl till mycket goda framtidsutsikter som skådespelare.

Siri Hansen - Smyckeskonst – 2000 kr
Siri visar upp ett fint hantverk med teknisk höjd och inslag av kreativt skapande. Vi tror att genom ett målmedvetet arbete att hitta sitt egna uttryck kan Siri ta sin smyckestillverkning långt. Vi hoppas att detta stipendium kan bidra lite till denna utveckling.

Emil Westerlund, Musik/piano och sång - 1 000 kr
(Del av större grupp som blev belönade med 1000 kr) Med den här gruppen vill expertjuryn tillkännage den fantastiska bredd av genrer, utvecklingsstadier och kreativa kvalitéer var och en av er besitter. Vi vill uppmuntra till fortsatta studier, samarbeten, erfarenheter och experimenterande i konstens tecken, och vi hoppas se och höra mycket mer från er i framtiden!