Föräldrarmöte årskurs 1

7 september 2018

Hej alla föräldrar till elever i åk 1!

Det har varit en fantastiskt roligt uppstart med alla våra nya elever och det är så roligt att börja lära känna dem. Nu på tisdag den 11 september ser vi i skolledningen och klassens mentorer fram emot att få träffa alla er föräldrar. Eftersom vi är fyra rektorer ses vi vid olika tillfällen under kvällen. Varje rektor börjar med en gemensam introduktion. Sedan får ni chans att träffa klassens mentorer för lite mer klasspecifik information. Vår huvudentré utmed långsidan är öppen och våra studie- och yrkesvägledare kommer att finnas på plats för att svara på frågor och hälsa välkomna. (Inget p-tillstånd krävs under kvällen)

Under kvällen har vi även bemanning från vår administration på plats, så om du behöver hjälp med inloggning till SchoolSoft eller har andra praktiska frågor så hoppas vi kunna hjälpa till mellan 17:00-19:30.

Du som förälder är välkommen till det programspecifika föräldramötet enligt nedan:
• Samhällsvetenskapsprogrammet (klass S18a, S18b, S18c och S18e) kl. 17:30 i miniaulan, sal E210
• Teknikprogrammet (klass T18a och T18b) kl. 17:30 i sal E212/E213
• Ekonomiprogrammet (klass E18a, E18b, E18c, E18d, J18a och J18b) kl. 17:30 i stora aulan
• Samhällsvetenskapsprogrammet ASD (klass S18d) kl. 17:30 i P203
• Naturvetenskapsprogrammet (klass N18a, N18b, N18c, N18e) kl. 18:30 i stora aulan

Varmt välkomna!

Anette Bjärås, Jeanette Fry, Åsa Hedman och Viktoria Wallin