Danderyd lyssnar

23 november 2018

Dagy deltar i projektet Danderyd lyssnar. Syftet med projektet är att få våra ungdomar att berätta hur de har det och hur de mår.
Underlaget som tas fram utifrån det ungdomarna berättar ska sedan komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Projektet på Dagy har startats upp med en föreläsning för alla elever i åk 1 (samt ytterligare några klasser),
en kvällsföreläsning för föräldrar och under november till januari kommer några utvalda klasser delat i olika workshops.
En workshop handlar om att ta fram underlag till en föräldraföreläsning i samarbete med psykiatrikern Charlotte Skoglund,
Screen handlar om att spela in filmer, Audio handlar om att gestalta berättelser med hjälp av ljud,
PR handlar om att ungdomarna får ta över Dagys instagramkonto och drama/bild handlar om att gestalta berättelser i dessa estetiska uttrycksformer.

Projektet kommer sedan avslutas med ett event där olika berättelser presenteras!
Här kan du läsa mer om projektet:

Klicka här för att veta mer om Danderyd lyssnar