Antagningsprov Estetfördjupning

30 mars 2020

Antagningsprover 2020

Till dig som söker estetinriktningar på DAGY. Pga risken för spridning av Corona-viruset har vi i år genomfört filmade och fotade ansökningsprov som mejlats till undervisande lärare. Om du har missat detta eller funderar på omval behöver du inte vara orolig. Du har möjlighet att göra detta igen i samband med omvalsproceduren i maj!
Håll dig uppdaterad via din SYV och vår hemsida.

Bild och Formgivning

Du kommer till Danderyds gymnasium i mars och gör två uppgifter under några timmar. Då får du också prata med bildansvarig. Datum för provet skickas ut med brev till alla som söker inriktningen. Ditt arbete utgör underlag för bedömning av din förutsättning att utvecklas på bild och form inriktningen. Bilduppgifterna ges en provpoäng, som tillsammans med betyget från åk 9 utgör underlag för antagning.

Kontaktperson:
Robert Lindström
robert.lindstrom@danderyd.se

Musik

Du som söker musikinriktningen kallas till ett provtillfälle. Då vill vi att du spelar två korta stycken på ditt huvudinstrument, gärna olika slags musik. Om ditt huvudinstrument är sång så sjunger du två sånger. Kan du spela flera instrument får du gärna visa det. Du kan till exempel kompa dig själv när du sjunger.

Vem kan segla är en obligatorisk sång. Vi gör även ett litet gehörs och teoriprov samt en kortare intervju.

Läs mer om antagningsprovet här: Antagningsprov i musik

Glöm inte att ta med noter om du vill att vi ska kompa dig. Är noterna komplicerade är vi tacksamma om du skickar dem i förväg så att vi kan förbereda oss. Vi sätter en provpoäng, som tillsammans med betyget från åk 9 utgör underlag för antagning.

Kontaktperson:
Staffan Isbäck
08-568 913 54
staffan.isback@danderyd.se

Teater

Klicka här för instruktioner till ansökan på distans
Provet går till så här:

Tillsammans med andra sökande deltar du först i några teater- och improvisationsövningar. Sedan förbereder vi tillsammans en kort scen som kan handla om människor i ett väntrum, i en park eller på en flygplats. Efteråt samtalar vi kort om varför du vill studera på teaterinriktningen. Inga förkunskaper eller förberedelse krävs, men fundera på hur teater kan stödja ditt lärande under gymnasietiden.

Kontaktperson:
Martin Lange
08-568 913 55
martin.lange@danderyd.se