Antagning

14 augusti 2020

Information till dig som sökt Danderyds gymnasium ht 2020

Det finns även i år är ett mycket stort intresse för samtliga utbildningar på Danderyds gymnasium och vår reservlista är därför lång. Följ instruktionerna från Gymnasieantagningen STORSTHLM på http://www.gyantagningen.se/. Logga in med hjälp av dina inloggningsuppgifter och följ din placering i systemet.
Den 14 augusti tar Danderyds gymnasium över Gymnasieantagningens reservlista och vi följer den strikt. Om det blir en ledig plats ringer vi den sökande som står först i tur. Vi använder de kontaktuppgifter som du lagt in på http://www.gyantagningen.se/. När vi inte kan nå en sökande i listan förlorar du din plats i kön och vi kontaktar nästa sökande istället.
Den 1 september upprättar vi en ny reservlista. Sökande på Gymnasieantagningens reservlista som vill kvarstå som reserv på Danderyds gymnasium efter den 1 september, behöver då ansöka om det enligt nedan. Sökande som inte står på Gymnasieantagningens reservlista kan också skicka en ansökan till Danderyds gymnasium.
Du ansöker till Danderyds gymnasium genom att fylla i vår blankett Ansökan om utbildningsplats åk 1 samt bifoga kopia på betyg i åk 9 och mejla allt till dagy.info@danderyd.se. Rangordning av sökande görs med en individuell bedömning av i första hand betyg, men även språkval och särskilda skäl som skulle kunna vara betydelsefulla, t ex medicinska- och sociala skäl.
Om du har frågor kring våra program, kontakta våra studie- och yrkesvägledare via mail:
EK och gymnasiesärskolan maj.orve@danderyd.se
NA och TE anna.lindgren@danderyd.se
SA, ASD och EKJUR annika.sedenberg@danderyd.se

Med vänlig hälsning, Skolledningen
Fredrik Nordlander - Rektor
Anna Sarri Krantz - Bitr rektor NA, TE
Lovisa Jansson - Bitr rektor EK
Erik Håkansson Bitr rektor SA, ASD
Agneta Löwenhielm - Bitr rektor gymnasiesärskolan

Titta igenom vår katalog

Klicka här för att läsa vår katalog

Byt till Åk 2 eller 3

Går du på ett annat gymnasium men vill byta skola till oss? Klicka här för att ladda ner en ansökningsblankett . Glöm inte att bifoga bilagor enligt instruktionerna på ansökningsblanketten