Anpassningar med anledning av Covid 19

15 augusti 2020

Anpassningar som görs på Danderyds gymnasium hösten 2020 med anledning av Covid-19


Coronapandemin fortsätter men en stor förändring mot våren är att gymnasieskolorna nu kommer att hålla öppet. För att inte riskera en ökad smittspridning i samhället är det nu av största vikt att alla som känner sig det minsta sjuka stannar hemma, att alla är noggranna med sin handhygien och att alla tänker på att i möjligaste mån hålla ett avstånd till andra människor.

Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som gäller för skolorna under coronapandemin. Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Men det finns även tillfälliga bestämmelser som gör det möjligt för en huvudman att besluta om viss distansundervisning. Det gäller om en lärare har milda sjukdomssymptom och behöver stanna hemma för att inte risker att sprida smitta. Det gäller också om distansundervisning behövs för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Så gör vi:
På Danderyds gymnasium gör vi vad vi kan för att begränsa smittspridningen. Lärare med milda sjukdomssymptom eller andra lättare åkommor kommer att ges möjlighet att undervisa sina elever hemifrån, så kallad fjärrundervisning. Vi bedömer däremot inte att risken för trängsel i kollektivtrafiken är överhängande, bland annat då omkring tre fjärdedelar av skolans elever bor mindre än 6 km från skolan. Vi ser att det finns goda möjligheter för dem att ta sig till skolan på annat sätt än med kollektivtrafiken.

Ta sig till och från skolan.
Vi uppmanar alla som bor inom närområdet att se över möjligheten att gå eller cykla till skolan. Från Mörby centrum till Danderyds gymnasium är det ca 2,5 km vilket tar ca 10 minuter att cykla. Vissa elever som bor längre bort kommer ändå att behöva åka kommunalt med SL. För att minska risken för trängsel kommer skolans lokaler att öppna tidigare på morgonen och hålla öppet senare på eftermiddagen. Övriga elever uppmanar vi att i möjligaste mån samåka för att undvika trafikkaos under morgon och eftermiddag. Det finns flera vägar att ta sig till Danderyds gymnasium, överväg gärna andra alternativ.

I allmänna utrymmen på skolan.
Vi har tydliga skyltar som påminner alla om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Vi har markeringar vid sittplatser i korridor och matsal samt på golvet som påminner om att hålla avstånd. De lärare som så önskar erbjuds visir. Den som önskar bära munskydd har full frihet att göra det. Det finns handsprit i alla rum samt i vår entré.

Lunch.
Alla påminns om vikten av att hålla sina tider i matsalen för att undvika att alltför många är där samtidigt. Matvärdar ser till att alla tvättar händerna och håller avstånd. Matpersonalen serverar och lägger upp maten, eleverna tar inte maten själva. Det kommer att finnas möjlighet att äta mat även på andra ställen än den ordinarie matsalen.

Klasser och klassrum
För att begränsa antalet personer som varje elev träffas undviker vi att blanda klasserna, till exempel vid stora examinationer. Vi placerar bord och stolar så glest det går i klassrummen och ser till att det finns handsprit i anslutning till varje klassrum. Elever som under lektionstid behöver hjälp av en lärare kommer fram till läraren, men håller avstånd. Hjälp ges gärna via chatt om möjligt. Grupparbeten sker framför allt digitalt. För att undvika onödig närhet i klassrummet ska eleverna så långt som möjligt sitta på sina platser, toalettbesök görs om möjligt innan lektionen. Vi har fasta placeringar i klassrummen och de elever som ska sitta längst bak går först in i klassrummet. Detta gäller även vid kortare såkallade bensträckare under lektionstid. Mobiltelefoner kommer att samlas in och förvaras på ett säkert sätt under lektionstid. Idrottsundervisningen kommer i möjligaste mån att bedrivas utomhus.

Övriga utrymmen.
Vi har ankomstvärdar och rastvärdar som ser till att det inte blir trängsel och ser till att eleverna använder fler ingångar. Varje dag genomförs en noggrann städning av skolan.

Vid sjukdomssymptom eller sjukdom.
Elever som på grund av sjukdom inte har möjlighet att studera på plats i skolan kommer att kunna följa kursen med stöd av planeringen i V-klass eller Google Classroom. Elev som uppvisar sjukdomssymtom i skolan kommer att sändas hem. Elever med allergi som uppvisar symptom som liknar symptomen vid Covid-19 ska kunna intyga att det är just allergi. Elever som befinner sig i riskgrupp bör kontakta sin läkare för att göra en bedömning av vilka åtgärder den enskilde kan göra för att kunna vistas säkert i skolan.

Med reservation för förändringar. Vi följer situationen noggrant.