American academy of dramatic arts

10 juni 2018

Torsdagen 31 maj samlades teaterelever från alla årkurserna i teatersalen för att delta i en teater-workshop med en lärare från The American Academy of Dramatic Arts. Många kända skådespelare har utbildats i den här teaterskolan: Robert Redford, Paul Rudd, Kim Cattrall, Sara Paulson mfl. Vi fick möta en skådespelarteknik som utgår från skådespelarens totala närvaro och koncentration. Många övningar handlar om fysiska impulser som ges och tas i grupp, men man arbetar också mycket med att skapa förtrolighet mellan skådespelarna. Syftet är att först lära känna sig själv för att kunna agera andra. Alltefter var och ens förmåga berättar man om sig själv. Det var väldigt spännande att göra en resa in i sig själv. Alla var överens om att det var en inspirerande och tankeväckande workshop.