Kuratorer

På Danderyds gymnasium arbetar två kuratorer. Till dem kan du vända dig för stödsamtal gällande alla möjliga områden; t.ex. mående, stress, kompis- och föräldrarelationer, skolsituation, utanförskap, kärlek med mera. Stora som små frågor – du är alltid välkommen! Kuratorerna har tystnadsplikt. Det innebär att de inte för vidare det du som elev berättar, så till vida att man inte kommer överens om något annat. Det finns undantag från tystnadsplikten, och det är ifall en elev berättar något som innebär en fara för elevens hälsa och mående. Kuratorerna arbetar förebyggande med Kamratstödjare på skolan. Några gånger per termin har de Kamratstödjarmöten där de resonerar kring hur det fungerar i klasserna, till exempel stämning, utanförskap med mera. Syftet är att få en bild ur elevperspektiv hur det fungerar och diskutera vad man eventuellt behöver göra för att förbättra klassituationen.

Synnöve Roness
synnove.roness@danderyd.se 073-807 03 14
Kurator för elever i alla årskurser på: Språkintroduktion Teknikprogrammet


Linus Hultstrand
linus.hultstrand@danderyd.se 073-807 03 20
Kurator för elever i alla årskurser på: Gymnasiesärskolan Naturprogrammet Samhällsprogrammet ASD/Aspberger


Christine Arlehov
christine.arlehov@danderyd.se
Kurator för elever i alla årskurser på: Ekonomiprogrammet

Skolsköterskor

På Danderyds gymnasium består elevhälsan av två kuratorer och två skolsköterskor. Det är viktigt att alla elever mår bra och känner sig trygga under sin skoltid, vilket även främjar studiemotivationen. Elevhälsan verkar för att eleverna under din gymnasietid ska må bra, både psykosocialt och fysiskt.
Vi har öppen mottagning Måndag till fredag kl 10-12 och 13-14 förutom Tisdag då är det öppen mottagning endast 13-14. Vi nås lättast på mail eller Schoolsoft.


Cecilia Nilsonne
cecilia.nilsonne@danderyd.se 08-568 913 13 0738-07 03 45
Gymnasiesärskolan ASD/Aspberger Ekonomi Samhälle Teknik