Elevaktivitet

Här är ett urval av några av alla de föreningar som våra engagerade elever och lärare är engagerade i

Mångfaldsgruppen

Mångfaldsgruppen jobbar för att alla ska känna sig inkluderade på Dagy. Gruppen driver viktiga frågor som rör allas lika värde, antirasism, feminism och HBTQ. Välkommen du också!

Ansvariga lärare: Malin Nordh och Frida Lotfi

Elevkåren

DAGY:s elevkår är en ideell organisation och jobbar för en mer givande skoltid för eleverna. Elevkåren består av medlemmarna på skolan vilket alla elever är välkomna att bli. Elevkåren drivs av engagerade medlemmar på skolan i alla årskurser och program. Vi strävar efter att göra skolgången bättre och roligare genom olika event såsom fester, resor, lobbying, lekar t.ex killergame, traditioner t.ex Halloween och tävlingar. Elevkåren består av en styrelse samt olika utskott och kommittéer. Elevkåren får bidrag från moderorganisationen Sveriges elevkår vilket gör att vi kan finansiera våra event och fortsätta bli en bättre organisation. Desto fler medlemmar vi har desto större bidrag får vi till att göra ännu bättre och fler saker för!

Idrottsföreningen

Gåsbladet

Alef-noll