Deutsches Sprachdiplom

Alla elever som läser Tyska 4 hos oss har möjlighet att ta det tyska språkdiplomet Deutsches Sprachdiplom. Det ger ett försprång om man vill söka sommarjobb eller praktik i ett tyskspråkigt land eller studera i Tyskland. Denna möjlighet finns endast på ett fåtal skolor i hela Sverige.

Tysklogga