Särskilt stöd

Om du är i behov av särskilt stöd, anpassningar eller hjälp att planera och strukturera studierna, så kan du kontakta din mentor eller själv boka tid hos någon av specialpedagogerna:

S-klasser

Lasse von Gegerfelt F10 Lars.von-gegerfelt@danderyd.se
08-568 913 61

Studiestöd; Asperger; ADHD

E- och J-klasser

Maria Teinert F100 maria.teinert@danderyd.se
08-568 913 51

Studiestöd; Dyslexi

T- och N-klasser

Anders Willart F100 Anders.willart@danderyd.se
08-568 913 58

Studiestöd; Dyslexi

Matematik

Birgitta Göras F101 Birgitta.goras@danderyd.se